Lidové písně Krkonoš

Dostala se mi do rukou velmi zajímavá kniha. Obsahuje spoustu lidových písniček Krkonoš, které autoři sesbírali a zapsali do not. Více se o autorech i o knize se dozvíte v úvodu.

Kniha mě velmi zaujala, bohužel však pravděpodobně nikdy nebyla „oficiálně“ vydána. Obdivuji ohromné množství práce, které autor musel vynaložit. I proto jsem se rozhodl, že se pokusím knihu převést do elektronické podoby. Věřím, že tak alespoň trošku pomůžu autorům s jejich záměrem a navíc seznámím s jejich dílem i více lidí.

Vzhledem k tomu, že kniha je tištěna cyklostylem, nestačí oskenovat texty nebo noty. Pro zápis not používám volný program LilyPond. Bohužel originál je místy špatně čitelný, takže se můžou objevit noty, které se o tón liší od originálu. Chyby, které naleznu v originále opravuji pouze v případě, že se jedná o chybu zcela zřejmou. Navíc při přepisu udělám další chyby, proto pokud nějaké najdete, nechte si je prosím pro sebe. Žádná z poznámek pod čarou není v originálu, jedná se o doplnění dalších informací, které se ke mně dostaly.

Máte-li nějaké další připomínky, dotazy… napište mi na adresu jjohnyk@seznam.cz. Díky Johnyk.

 

Poslední aktualizace 4. ledna 2015

 

Úvod

1 Tam na horách[PDF]

2 Nespokojený tkadlec

3 Na tom panským zámku v Branný

4 Zazpíval mi sedmihlásek

5 Proč ta Jizera tak hučí

6 V tichounkém údolí

7 Sloužila děuka u polesnýho

8 Hrabačovský krávy

9 Pasu kozy na stráni[PDF]

10 Sami dva[PDF]

11 Když jsem já šel s pašeráky[PDF]

12 Kerkonošská ukolébavka[PDF]

13 Kerkonšská koleda „Pastuškové, vstávejte!“[PDF]

14 Tkalcovský tanec „Sloužíval jsem u barona“[PDF]

15 Vokolo Stružince

16 My kalcouský tovaryši

17 Já jsem malý koledníček[PDF]

18 Holky se chystají do Křížlic k muzice

19 Měsíček už vyšel

20 Na horách, na dolách[PDF]

21 Tanec „Švec“ – Náš tatíček šeucuje

22 „Co komu patří“ – Panenkám fialky

23 „Kallec“ – Já sem kalledc vod Žalýho[PDF]

24 Měl jsem holku namluvenou[PDF]

25 Žánej neví co je láska[PDF]

26 Sviť mi, jasný měsíčku[PDF]

27 Přišlo kdysi pár šumařů

28 „Vánoční koleda z Martinic“ – Co jsem se smutnej natěšil[PDF]

29–30–31 Tři písě vcelku[PDF]

32 „Perlařská“ – Já jsem perlařův syn

33 „Perlařská“ – Holka rozmilá

34 „Na cukr, na kafe“ – Na prahu stála[PDF]

35 „Dřeváčkový tanec“ – Když je u nás muzika

36 „Vosika“ – Honza Řezníků

37 Vzhůru bratři, kamarádi

38 Za vodou

39 „Furiantská“ – Já sem tu ze Hloty sám

40 „Pověrčivá Anka“ – Našla Anka[PDF]

41 Na té packé silnici[PDF]

42 Dyž se pervni švec narodil

43 „Muzikantská máma“ – Dědek hrával

44 Tanec „Šoupačka“ – O posvícení

45 46 Pernikář má boudu – Nechci já vod vás žádnou hubičku[PDF]

47 „Loupežnická“ – Zarostlá stráň

48 Tanec „Sejrek“ – Synku synku

49 Roste borovička

50 Není každé děuče věrné

51 U Štěpanic na poli krásné obilí stojí

52 „Vypočítavá Kačenka“ – Kačenka si umínila

53 Byl jest jeden háječek

54 Nedaleko Merklova

55 Ta kulhavá Kateřinka

56 Když jsem já šel k městu Bernu[PDF]

57 Na břehu Dunaje[PDF]

58 „Dorna“ – Byl jest jeden pivovárek

59 Má drahá matičko

60 Spadlo listí z javora

61 Byl jsem hřebenář

62 Plyňte, voděnky ztichůnka

63 Štěstí mně zapřálo

64 Nahoře na Žalým u Kubáta[PDF]

65 Zle je, Pepíčku, zle je na světě

66 Tam pod těmi Kerkonoši[PDF]

67 „Raubířská“ – Aj, vy páni muzikanti[PDF]

68 Od Benecka vede cesta[PDF]

69 „Všední den u kalce“ – Stojí kallec za svým stavem[PDF]

70 Já malý přicházím koledovat[PDF]

71 Vesele, bratři, zpívejme[PDF]

72 Hvězdičky to uhlídaly[PDF]

73 Již je zima, mráz[PDF]

74 Bratrové, vesele k Betlemu chvátejte[PDF]

75 Přišel jsem k vám na koledu[PDF]

76 Ze sna se probudit musíme[PDF]

77 Měl jsem holku namluvenou[PDF]

78 Když sem byl regrutem[PDF]

79 Kdybych byl sedlákem[PDF]

80 Nevěřte těm panenkám[PDF]

81 Pan vrchní ze zámku

82 Já se vůbec nezlobím[PDF]

83 Čípak je to domek

84 Když šla hájem domů

85 Všichni pospíchají k městu Betlemu

86 Hondzičku, Hondzičku

87 Pod našima okny zahrádečka

88 Hajku, hajku zelený

89 Když sem šel po lauce

90 Na sadě, v zahradě

91 Kdybych já moh vědět

92 U Jičína je háječek

93 Dvě léta, tři zimy

94 Šla bába hrabat zahradu

95 Ku Praze je cesta dlouhá

96 Zakrej, slunce, své jasnosti

97 Chtěla bych chaloupku[PDF]

98 Žánnej nevěří[PDF]

99 Znám já jeden krásný zámek Zelené hory[PDF]

100 Klapej, klapej, starý stave[PDF]

101 Na křižlické silnici[PDF]

102 Přenešťstná Křižlice[PDF]

103 Kráčí Váura po mezi[PDF]

104 Známť já holčičku

105 Alou, páni muzikanti[PDF]

106 To naše stavení je celé z kamení[PDF]

107 Žádný v světě neví[PDF]

108 Má zlatá Andulko

109 Klapej, klapej, starý stávku

110 V českých horách

111 Kallec je pán od stavu

112 Dříve než jsem milku poznal

113 Ej, ty český muzikanti

114 Muzikanti dovedou zahrát zvesela

115 V Betlemě se svítí

116 Troubili nám vesele

117 Když slunko zapadá

118 V jilemnickým zámku

119 Šla Nanynka pro vodu

120 V Poniklé byl včera „šejdovec“[PDF]

121 Pozdraven buď starý český plech[PDF]

122 Nech to kolečko[PDF]

123 Na vesnici v bále[PDF]

124 Šly panenky po silnici[PDF]

125 Já bych chtěla muzikanta[PDF]

126 Od Víchové na Sytovou[PDF]

127 V Starý Pace na place[PDF]

128 V Hrabačově u Jizerky[PDF]

128a Nešťastný Hitlerův státeček[PDF]

128b Byl jeden kníže[PDF]

129 České hory, naše hory[PDF]

130 Loučím se s Tebou[PDF]