Maturitní otázky z literatury

25 vypracovaných otázek heslovitě a ve stručnosti

1.Nejstarší literatura, vznik písemnictví

2.Literatura doby reformního hnutí a doby husitské

3.Renesance a humanismus

4.Základní informace o Národním obrození

5.Myšlenka slovanské vzájemnosti

6.Lidová slovesnost

7.Romantismus

8.České divadlo

9.Vývoj české satiry

10.Obraz venkova

11.Májovci

12.Česko-slovenské kulturní vztahy

13.Historický román

14.Výrazné ženské postavy v české literatuře

15.Česká poezie na přelomu století

16.Poezie 20. a 30. let

17.První světová válka v literatuře

18.Meziválečná próza

19.Moderní český román

20.Sci-fi literatura

21.Vývoj světového filmu

22.Poetismus

23.Avantgardní divadelní scény

24.Litratura proti fašismu

25.Okupace

Pokud naleznete nějaké chyby, budu rád, když mě informujete na adrese jjohnyk@seznam.cz.

Poslední aktualizace 4. ledna 2008   odstranění reklam, oprava kódování otázky 3 a překlepů.