Státnice z elektrotechniky

<< předchozí     následující >>

Kapitola 22
Měřící převodníky

22.1  Převodníky pro měření součtu

22.1.1  Sčítací obvody

22.1.2  Sčítací zesilovač

22.1.3  Převodník součtu proudů

22.2  Převodníky pro měření rozdílu

Můžeme získat rozdíl napětí U1 a U2 použitím sčítacího zesilovače, když polaritu jednoho napětí obrátíme pomocí invertoru. Dosáhneme tedy napětí Uv = U2-U1.

22.2.1  Pomocí měřících transformátorů

Pro sčítání střídavých napětí můžeme použít též měřící transformátory napětí nebo proudu. Převod těchto traf volíme 1. Změníme-li polaritu sekundárního vinutí jednoho transformátoru, dostaneme místo součtu rozdíl.

22.3  Převodníky pro měření součinu

Dnešní násobičky zpracovávají napětí v obou polaritách. V tomto případě může bod o souřadnicích [U1, U2] ležet v libovolném kvadrantu roviny U1 U2. Těmto násobičkám říkáme čtyřkvadrantové . Pokud jedno napětí bude míst pouze jednu polaritu, jde o dvoukvadrantovou násobičku . Budou-li obě dvě vstupní napětí mít jen jednu polaritu, pak se příslušná násobička nazývá jednokvadrantová . Spojíme-li oba vstupy násobičky, realizuje příslušná násobička vztah U2 = k U12 – tzv. kvadrátor .

Trigonometrický funkční měnič

Využívá vztah uv = cos u1 cos u2 = 1/2[cos(u1+u2)+cos(u1-u2)].

Logaritmická násobička

Využívá vztah uv = u1 u2 = exp (lnu1 + lnu2).

Kvadrátorová násobička

Využívá vztah uv = 1/4[(u1+u2)2-(u1-u2)2] = 1/4(u12 + 2 u1 u2 + u22 -u12 + 2 u1 u2 - u22 ) = u1 u2.

Násobička s řízeným činitelem přenosu

Hallova násobička

Využívá Hallův jev UH = k B IZ. Nutno převést jednu veličinu na magnetickou indukci a druhou na elektrický proud.

Násobička s amplitudově šířkovou modulací

Jedním napětím ovlivňujeme šířku a druhým výšku pulzu. Potom měříme střední hodnotu, pro kterou platí Uv0 = k 1/T0T u1 u2 dt.

22.4  Převodníky pro měření podílu

22.5  Integrační články

Pasivní integrační článek

Aktivní integrační článek