Státnice z elektroniky

<< předchozí     následující >>

Kapitola 13
Logické obvody

13.1  Kombinační obvody

13.2  Sekvenční obvody

13.2.1  Klopný obvod RS

Má dva vstupy S a R (set a reset). Vstup S nastavuje výstup Q do log. 1, vstup R do log. 0. Samotný nepracuje se signálem CLK.

13.2.2  Klopný obvod RS-T

Podobný klopnému obvodu RS, má navíc vstup po hodiny CLK. Do log. 1 se výstup Q dostane tehdy, když R = log. 1 a CLK = log. 1.

13.2.3  Klopný obvod D

Při vzestupné hraně impulzu v CLK se přenese to, co je na vstupu D na výstup Q. R (reset) nuluje klopný obvod, S (set) nastavuje klopný obvod do log. 1. Vstupy R i S jsou aktivní v  log. 0.

13.2.4  Klopný obvod JK

Výstupy se mění při sestupné hraně v CLK.

13.2.5  Klopný obvod T

Každý hodinový pulz mění stav.