Státnice z elektroniky

<< předchozí     následující >>

Kapitola 11
Usměrňovače, násobiče

11.1  Usměrňovače

11.1.1  Jednocestný usměrňovač

11.1.2  Dvoucestný usměrňovač

11.1.3  Můstkový usměrňovač

11.1.4  Usměrňovač s nárazovou tlumivkou

11.2  Násobiče napětí

11.2.1  Zdvojovač napětí

Při kladné půlvlně se první kondenzátor na hodnotu U, při záporné půlvlně se nabije druhý kondenzátor. Protože jsou kondenzátory spojeny v sérii, na výstupu dostaneme napětí o velikost 2U.

11.2.2  Násobič napětí

Kondenzátor C0 se nabije záporné půlvlně na hodnotu U. V kladné půlvlně se kondenzátor C1 nabije vlivem sériového zapojení zdroje a C0 na hodnotu 2U. C1 potom nabije C2, který nabije C3