Státnice z elektroniky

Částečně zpracované otázky

Názvy otázek černou barvou, které nejsou odkazem, nejsou a nebudou zpracovány. Objevíte-li chyby, upozorněte mě prosím emailem na adresu jjohnyk@seznam.cz.

Číselné množiny jsou psána tučnou kurzívou, matice tučně. Transformace kurzívou.

Kapitoly

1

Polovodičové diody: PN a Schottkyho, vlastnosti, parametry, náhradní schéma použití

2

Bipolární tranzistory

3

Tranzistory řízené polem: typy kanálů, funkce. MOSFET, jeho parametry, náhradní schéma a použití. IGBT { struktura, funkce, vlastnosti a použití

4

Tyristory, triaky: struktura, funkce, parametry, zapojení a použití

5

Svítivé diody a lasery: principy činnosti, provedení, vlastnosti, vlastnosti, použití

6

Fotocitlivé prvky, principy, funkce, vlastnosti, použití

7

Displeje: LED, LCD, principy funkce, vlastnosti a použití. Projekční systémy

8

IO analogové: operační zesilovače, stabilizátory napětí, výkonové zesilovače. Vlastnosti a použití. Různá zapojení operačního zesilovače (integrátor, tvarovač, oscilátor)

9

IO logické: realizace různými technologiemi – základní funkce, parametry a použití

10

Polovodičové paměti, základní typy, realizace, princip, funkce a vlastnosti

11

Usměrňovače pro napájecí zdroje (jednoduché, dvojcestné, můstkové, s nárazovou tlumivkou, zdvojovače, násobiče)

12

Booleova algebra, minimalizační metody (mapy, systematické postupy, minimalizace, Patrickova funkce)

13

Kombinační a sekvenční logické funkce, konstrukce sekvenčních posloupností pomocí kombinačních obvodů D, JK, T (např. děličky)

14

Dvojkový doplněk, aritmetické operace realizované ve dvojkovém doplňku

15

Realizace kombinačních a sekvenčních obvodů pomocí multiplexerů, dekodérů a pevných pamětí

16

Diskretizace signálu v čase a kvantování v amplitudě, podmínky uchování informace, převodníky a jejich charakteristiky

17

Lineární časově invariantní systémy, spojité a diskrétní vztahy mezi výstupním a vstupním signálem (ve spektrální i časové oblasti)

18

Kódování zpráv bez rušení, kódování s nadbytečností, detekční a korekční kódy

19

Systematické a cyklické kódy, generující a kontrolní polynomy


Otázky si můžete stáhnout jako celek v několika formátech
PDF
338 kB
PostScript
444 kB
DVI
213 kB

Odkazy: Státnice z elektrotechniky, Lidové písně Krkonoš